REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Sisustus Camomille
Runeberginkatu 35
00100 Helsinki

(09) 444 244
http://www.camomille.fi/

1. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö
Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Sisustus Camomille.

2. Tietojärjestelmän vastuutaho
Sisustus Camomille

3. Tietojärjestelmän nimi
Sisustus Camomille WooCommerce-järjestelmä

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
Sisustus CamomilleWooCommerce järjestelmän tarkoitus on ylläpitää asiakasrekisteriä Sisustus Camomille verkkokaupan asiakkaista.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on WordPress ja WooCommerce.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakastiedot. Rekisteristä löytyy asiakkaan nimi, puhelin sekä osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse antamat tiedot kassalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot ovat luottamuksellisia, ja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.